مبانی معماری امنیت اندروید
30 دسامبر

مبانی معماری امنیت اندروید – بخش دوم

در این مقاله‌ به بررسی و تحلیل بخش‌های مختلف سیستم عامل اندروید و آشنایی با مبانی و مقدمات امنیت در اندروید می‌پردازیم. این مقاله در دو بخش منتشر شده که بخش دوم آن را ملاحظه می‌کنید.

مبانی معماری امنیت اندروید
26 اکتبر

مبانی معماری امنیت اندروید – بخش اول

در این مقاله‌ به بررسی و تحلیل بخش‌های مختلف سیستم عامل اندروید و آشنایی با مبانی و مقدمات امنیت در اندروید می‌پردازیم. این مقاله در دو بخش منتشر شده که بخش اول آن را ملاحظه می‌کنید.