17 دسامبر

مهندسی اجتماعی و راه‌های مقابله با آن

امروزه در هر لحظه مجرمان سایبری در تلاش هستند تا به زیر ساخت یا سامانه‌های سازمان‌ها نفوذ کنند . از آن‌جایی که بهره‌برداری از نقاط ضعف انسانی «با استفاده از حملاتی مانند مهندسی اجتماعی، فیشینگ و غیره» در بین نفوذگران بسیار متداول است، در این مقاله «هانیه کازریان» حملات مهندسی اجتماعی را به همراه مثال‌های عملی و روش‌های مقابله با این حملات مورد بررسی قرار می‌دهد.