کاتالوگ دوره ها – آکادمی راوین
دوره‌های امنیت تهاجمی

دوره‌های امنیت تهاجمی

وب‌شل‌ها در حقیقت برنامه‌های مبتنی بر وب هستند که امکان تعامل مهاجمین با سامانه یا سیستم‌عامل سرور وب را ممکن می‌سازند. این تعامل شامل دسترسی به فایل‌ها، آپلود فایل، اجرای یک کد دل‌خواه بر روی سرور آسیب‌پذیر و بسیاری موارد دیگر می‌شود.


دوره‌های امنیت دفاعی

دوره‌های امنیت دفاعی

وب‌شل‌ها در حقیقت برنامه‌های مبتنی بر وب هستند که امکان تعامل مهاجمین با سامانه یا سیستم‌عامل سرور وب را ممکن می‌سازند. این تعامل شامل دسترسی به فایل‌ها، آپلود فایل، اجرای یک کد دل‌خواه بر روی سرور آسیب‌پذیر و بسیاری موارد دیگر می‌شود.


دوره‌های امنیت تهاجمی

دوره‌های امنیت تهاجمی

وب‌شل‌ها در حقیقت برنامه‌های مبتنی بر وب هستند که امکان تعامل مهاجمین با سامانه یا سیستم‌عامل سرور وب را ممکن می‌سازند. این تعامل شامل دسترسی به فایل‌ها، آپلود فایل، اجرای یک کد دل‌خواه بر روی سرور آسیب‌پذیر و بسیاری موارد دیگر می‌شود.