24 ژانویه

وبینار بررسی عملکرد آنتی‌ویروس‌ها در برابر حملات APT

مهاجمین سایبری از تکنیک‌های مختلفی برای دور زدن راهکارهای امنیتی سازمان‌ها (و به خصوص آنتی‌ویروس‌ها) بهره می‌برند. در این وبینار به صورت عملی به بررسی موضوع دور زدن آنتی‌ویروس‌های معتبر دنیا و پاسخ به سوالات مطرح شده خواهیم پرداخت. همچنین میزان قابلیت اعتماد به آنتی‌ویروس‌های مختلف جهت مقابله با تهدیدات سایبری و راهکارهای جایگزین یا مکمل برای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.