06 آوریل

سرویس Burp Collaborator

Collaborator یک سرویس تحت شبکه است که Burp Suite‌ برای شناسایی بسیاری از انواع آسیب‌پذیری‌ها از آن کمک می‌گیرد. در هنگام استفاده از سرویس Burp Collaborator، ابزار Burp اقدام به ارسال Payloadهایی به سمت برنامه‌ی در حال ارزیابی می‌کند و این Payloadها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند تا برنامه‌ی مذکور در صورت وجود آسیب‌پذیری، بازخورد مشخصی را به سمت سرور Collaborator‌ ارسال کند. در این مقاله به معرفی این سرویس به همراه چند مثال عملی پرداخته شده است.