Tomcat CVE-2020-9484
26 جولای

بررسی آسیب‌پذیری CVE-2020-9484 در سرورهای Apache Tomcat

در این مقاله به بررسی آسیب‌پذیری حیاتی شناسایی شده در وب سرور Apache Tomcat که بسیاری از سازمان‌ها در سراسر دنیا و به‌خصوص در ایران، از آن در سرویس‌های تحت وب خود بهره می‌برند. در بخش‌های بعد، ساختار این آسیب‌پذیری، دلایل به وجود آمدن و در نهایت روش برطرف‌سازی آن به طور کامل شرح داده شده است.