06 می

وبینار خود ارزیابی امنیت سایبری، پیش از مهاجمین

با توجه به نشت‌های اطلاعاتی اخیر که در برخی از شرکت‌ها رخ داد تصمیم گرفتیم تا در این وبینار، فرآیندهای ارزیابی آسیب‌پذیری ساده و با هزینه‌ی بسیار پایین که توسط خود کسب‌وکارها قابل اجرا باشد را آموزش دهیم. علاقه‌مندان با شرکت در این وبینار با فرآیند کلی ارزیابی آسیب‌پذیری و روش بهره‌برداری از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه، آشنا خواهند شد.