عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری قیمت
red Web & Mobile
Hacking Fundamentals
محمدرضا تیموری به پایان رسید ۷۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Network Traffic Analysis: Cyber Security Threats Detection مهدی حاتمی به پایان رسید ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Digital Forensic Investigation In Network, Windows, Linux & Web رضا اوجانی به پایان رسید ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Basic Linux
Exploit Development
رامین فرج‌پور به پایان رسید ۸۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Python
for Hackers
فرزین کریمی به پایان رسید ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Windows Threat Hunting
With Elastic Stack
مهدی میر‌سلطانی به پایان رسید ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Advanced Linux
Exploit Development
رامین فرج‌پور چهار‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Threat Hunting
Using Sysmon
مهدی حاتمی پنج‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ۵۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red API
Bug Hunting
برنا نعمت‌زاده یک‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Attacking Active Directory
(Using MIMIKATZ)
مهدی حاتمی پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۷۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red PowerShell
For Hackers
فرزین کریمی شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Recon and Info
Gathering In Bug Bounty
رامین فرج‌پور پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۳۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Web Hacking
Professional
برنا نعمت‌زاده شروع به محض تکمیل ظرفیت کلاس ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Windows Exploit Development Fundamentals x86 & x86_64 مرتضی توکلی شروع به محض تکمیل ظرفیت کلاس ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red White Hat
Hacking Fundamentals
احسان نیک‌آور شروع به محض تکمیل ظرفیت کلاس ۹۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره