عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری قیمت
red Web & Mobile
Hacking Fundamentals
محمدرضا تیموری شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۷۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Network Traffic Analysis: Cyber Security Threats Detection مهدی حاتمی چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Digital Forensic Investigation In Network, Windows, Linux & Web رضا اوجانی یک‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Basic Linux
Exploit Development
رامین فرج‌پور شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۸۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Python
for Hackers
فرزین کریمی چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Windows Exploit Development Fundamentals x86 & x86_64 مرتضی توکلی پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red White Hat
Hacking Fundamentals
احسان نیک‌آور شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ ۹۵۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
blue Windows Threat Hunting
With Elastic Stack
مهدی میر‌سلطانی پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red PowerShell
For Hackers
فرزین کریمی چهار‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره
red Advanced Linux
Exploit Development
رامین فرج‌پور شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان جزییات دوره