سؤالی دارید؟

خیابان مطهری، خیابان سلیمان‌خاطر، بین کوچه‌ی مسجد و گروس، پلاک ۱۰۵