کتابچه‌ی ورود به دنیای امنیت سایبری

کتابچه‌ی ورود به دنیای امنیت سایبری

اگر درس یا دانشگاه خود را به تازگی تمام کرده و به دنبال ورود به بازار کار باشید یا اگر در تلاش برای تغییر مسیر شغلی فعلی خود هستید؛ همواره تصمیم برای شروع یک مسیر جدید می‌تواند دلهره‌آور باشد. طی سال‌های اخیر، محبوبیت اشتغال در زمینه‌ی امنیت سایبری هم با توجه به اهمیت آن برای […]

کاتالوگ دوره‌های آکادمی راوین

کاتالوگ دوره‌های آکادمی راوین

با توجه به چالش‌های دانشی موجود در صنعت امنیت سایبری کشور از یک سو و کمبود نیروی متخصص آماده‌به‌کار از سوی دیگر، «آکادمی راوین» در راستای هرچه کوچک‌تر کردن شکاف تخصصی موجود بین افراد جویای کار و نیاز شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات کشور تاسیس شد. آکادمی راوین فعالیت خود را از سال ۹۸ […]