... مهدی حاتمی
مدرس

مهدی حاتمی

 • مسیر آبی

دوره های این مدرس

۸ دوره
::
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Detection and Analysis of Advanced Cyber Attacks (Windows & Linux)

 • از۲۸ مهر
 • پیشرفته
 • مسیر آبی
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت‌نام
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Ransomware Threat Hunting

 • از۱۴ آبان
 • پیشرفته
 • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Windows Persistence Techniques

 • از۹ فروردین
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Abusing Windows Features

 • از۵ تیر
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

(Attacking Active Directory (Using MIMIKATZ

 • از۲۵ اسفند
 • متوسط
 • مسیر قرمز
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری
::
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Active Directory Attacks & Defense

 • از۲۰ مهر
 • پیشرفته
 • مسیر قرمز
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت‌نام
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی

Threat Hunting & Incident Response

 • از۲۳ بهمن
 • پیشرفته
 • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری

منابع و مقالات مدرس

۷ منبع