SOC Management

 • پیشرفته
 • مسیر آبی
 • ۵ درس
مهلت ثبت نام:
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام سازمانی این دوره
تاریخ شروع
۱۹ مهر ۱۴۰۳
طول دوره
۴۸ساعت
گواهی‌نامه و آزمون
دارد
ظرفیت
۳۰ نفر باقی مانده
نوع برگزاری
حضوری

درباره‌ی این دوره

ما در عصر داده‌ها زندگی می‌کنیم و همین امر، تهدیدهای فضای سایبری را در‌حال‌حاضر به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای دنیا تبدیل کرده است. از طرفی با توجه به افزایش حمله‌های سایبری طی سال‌های گذشته، قابلیت شناسایی و پاسخ سریع به این حمله‌ها، به یک نیاز اساسی در بسیاری از سازمان‌ها و کسب‌وکارها تبدیل شده است؛ در‌حالی‌که کمتر سازمانی را می‌توان مشاهده کرد که از آمادگی لازم برای مقابله با این تهدیدها برخوردار باشد.

محافظت از زیرساخت و دارایی‌های اطلاعاتی هر سازمان، از وظایف اصلی مرکز عملیات امنیت یا SOC آن سازمان است. این مرکز برای دستیابی به اهداف خود باید به‌صورت ۷ در ۲۴، تمام وقایع در لایه‌های مختلف سازمان را پایش و تحلیل کند؛ زیرا مهاجمان سایبری در هر ساعتی از شبانه‌روز ممکن است فعالیت‌های مخرب خود را انجام دهند. به همین دلیل مدیریت SOC سازمان‌ها با پیچیدگی بالایی روبه‌رو بوده و به‌منظور اطمینان از پایش کامل زیرساخت و دارایی‌های سازمان و قابلیت پاسخ به‌موقع به رخدادهای سایبری، نیاز است تا ده‌ها فرایند و و ابزار مختلف، از پیش تعریف و پیاده‌سازی شده باشد.

این دوره با توجه به نیاز موجود در سازمان‌های کشور برای پیاده‌سازی و مدیریت بهینه‌ی مراکز عملیات امنیت، طراحی و ارائه شده است. مخاطبان، با گذراندن این دوره مباحث مختلف مربوط به مدیریت SOC، از‌جمله طراحی و برنامه‌ریزی عملیات SOC، بخش‌های مختلف معماری SOC، فرایندهای شناسایی، شکار و پاسخ به تهدیدهای سایبری، راهکارها و فرایندهای خودکارسازی وظایف و بسیاری از موارد دیگر را به‌صورت نظری و عملی خواهند آموخت.

مدت‌زمان این دوره ۴۸ ساعت است که طی ۶ جلسه‌ی ۸ساعته، در روز پنجشنبه‌ی هر هفته از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به‌صورت حضوری، در آکادمی راوین برگزار خواهد شد. شروع این دوره از روز پنجشنبه ۱۹ مهر خواهد بود.

آدرس: خیابان مطهری،‌ خیابان سلیمان‌خاطر، بین کوچه‌ی مسجد و گروس، پلاک ۱۰۵

این دوره به چه افرادی توصیه می‌شود؟

 • مدیران مراکز عملیات امنیت
 • راهبران امنیت
 • اعضای جدید تیم‌های مرکز عملیات امنیت
 • راهبران و کارشناسان ارشد تحلیل
 • مدیران ارشد امنیت اطلاعات سازمان‌ها

برای حضور در این دوره چه دانش‌هایی باید داشته باشم؟

 • آشنایی با مفاهیم، تعاریف امنیت و حمله‌های سایبری
 • آشنایی با مفاهیم شبکه
 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف تحلیل وقایع و لاگ
 • حداقل دو سال تجربه‌ی کار در زمینه‌ی امنیت سایبری
 • آشنایی با حمله‌ها در سطح APT

سرفصل‌های دوره

 • SOC Design and Operational Planning
  • Introduction
   • What we are up against/industry surveys
   • The average SOC
   • What top-performing SOCs have in common
   • SOC trends
   • Class goals
  • SOC Functions
   • High-level SOC diagram
   • SOC functions
   • Core activities
   • Auxiliary functions
  • SOC Planning
   • Do you need a dedicated internal SOC?
   • What is and what is not a SOC?
   • Mission and purpose
   • Requirements
   • Standards and frameworks
   • Policies
   • Roles
   • Staffing levels
   • Constituency
   • Steering committee
   • Services/Capabilities
   • Charter
  • Team Creation, Hiring, and Training
   • Organizational charts
   • Choosing a tiered vs. tierless SOC
   • Building a dream team
   • Interviewing tips and techniques
   • Interviewing mistakes and avoiding bias
   • Training plans
  • Building the SOC
   • Physical space
   • Analyst/SOC IT considerations
   • Protecting SOC data
  • SOC Tools and Technology
   • Foundational network and endpoint collection and detection technologies
   • “Next-gen” must-have capabilities
   • Advanced detection technologies
   • Analyst core toolset
   • Live response tools
   • Playbooks and SOAR
   • Planning tools and frameworks
  • SOC Enclave and Networking
   • Requirements for SOC connectivity
   • Protecting SOC Data
   • SOC networking
   • SOC data flow
 • SOC Telemetry and Analysis
  • Cyber Defense Theory and Mental Models
   • Ops Tempo and the OODA Loop
   • Threat modeling
   • MITRE ATT&CK/Kill Chain
   • Threat Intel – F3EAD
   • Pyramid of pain and analytic types
   • The SOC as an “infinite game”
  • Prevention and the Future of Security
   • Defensible network architecture
   • Hardening at the network and host level
   • Zero trust best practices
   • Identity security
   • Balancing productivity and security
  • SOC Data Collection
   • The SOC data collection system
   • Open-source NSM and host-data tools
   • Collection issues
   • Tactical log collection
   • Audit policy flexibility
   • Most important data sources
   • How to collect data
   • Parsing, filtering, enrichment, and storage
   • Secure protocols and encrypted traffic analysis
  • Other Monitoring Use Cases
   • DevOps telemetry
   • Chaos engineering and security monitoring
   • Supply chain security
   • Business e-mail compromise
   • Insider threat
   • Major breach case studies
  • Using MITRE ATT&CK to Plan Collection
   • Key data sources
   • Defense mapping
   • Assessing your capabilities using DETT&CT
  • Cyber Threat Intelligence
   • Threat intelligence types and sources
   • Consuming and producing intelligence
   • Mental models for threat intel
   • Intel transport and use
   • Threat intelligence platforms and integration
  • Practical Collection Concerns
   • Security data collection
   • Parsing, filtering, categorization, and normalization
   • Data enrichment
   • Storage and indexing
 • Attack Detection, Hunting, and Triage
  • Efficient Alert Triage
   • Triage approach in various SOC staffing models
   • Where to triage alerts
   • What analysis must know
   • Prioritizing sensitive and high-risk accounts
   • Data classification
  • Capacity Planning
   • Basic and complicating factors in triage capacity planning
   • Estimating workload
   • Factors contributing to alert count
   • Determining the “right” number of alerts
   • Approaches for handling excessive alerts
  • Detection Engineering
   • SOC threat detection systems
   • Analytic outcomes and tuning
   • Writing high-fidelity rules
   • Use case tracking and storage
   • Risk-based scoring and alert aggregation
  • Analytic and Analysis Frameworks and Tools
   • Blue team knowledge standardization and upcoming tools
   • ATT&CK Navigator
   • Yara
   • Sigma
   • Jupyter notebooks
   • Detection testing labs
  • Threat Hunting
   • What is threat hunting and why is it needed?
   • Scheduling
   • Data quality
   • Hunting process and techniques
   • Hunting maturity model
   • Showing the value of threat hunting
  • Active Defense
   • What is active defense/deception?
   • Active defense techniques and goals
   • Active defense tooling
 • Incident Response
  • Investigation
   • Investigation mindset
   • Avoiding bias
   • Analysis of Competing Hypothesis
   • Useful investigative techniques
  • Incident Response (IR) Planning
   • IR policy, plans, and procedures
   • Staffing for IR
   • Communication guidelines and methods
   • Incident response procedure overview
  • Preparation
   • Defensible network architecture
   • The Center for Internet Security (CIS) Controls
   • Securing high-value assets
   • Incident response procedures
   • Developing IR playbooks using RE&CT
   • Incident response communications
  • Identification, Containment, and Eradication
   • When to call incident
   • Triggering the incident response process and assembling the team
   • Incident categorization
   • Data acquisition
   • Containment procedures
   • Incident documentation
   • Preparing your IR “go bag”
   • Threat eradication
   • Preserving evidence and engaging law enforcement
  • Recovery and Post-Incident
   • Writing the incident report
   • Collecting intelligence
   • Additional logging during and after incidents
   • IR plan improvement
  • Incident Response in the Cloud
   • Preparing your cloud environment for detection and response
   • Containment in the cloud
  • Dealing With a Breach
   • Crisis management process and key functions
   • Crisis communications
   • Breach case studies
  • IR Tools
   • EDR, NDR, and XDR
   • Windows Management Instrumentation and command line incident response
   • Live response tools
   • Forensic analysis tools
   • Malware analysis tools
  • Continuous Improvement
   • Collaborative problem solving
   • Improving shared knowledge
   • Designing tabletop exercises
 • Metrics, Automation, and Continuous Improvement
  • Staff Retention and Mitigation of Burnout
   • Cultivating intrinsic motivation in your team
   • SOC human capital model
   • Burnout mitigation tactics for new and experienced analysts
   • Optimizing tasks for analyst growth
   • Performance management
  • Metrics, Goals, and Effective Execution
   • Daily Ops vs. initiatives
   • Metrics vs. KPIs. vs. OKRs
   • Selecting Metrics
   • Selecting KPIs
   • Creating OKRs
   • Successful execution
  • Measurement and Prioritization Issues
   • Levels and types of measurement
   • The downside of risk matrices and CVSS scoring
   • The right kinds of measurements
   • Quantitative and qualitative measurement with examples
  • Strategic Planning and Communications
   • Building a strategic SOC plan
   • Executing your strategic plan
   • Maintaining direction, alignment, and commitment
   • Measuring SOC maturity with SOC-CMM
   • Storytelling and visualization in security
  • Analytic Testing and Adversary Emulation
   • Analytic testing
   • Penetration testing, red teaming, and adversary emulation
   • Purple team vs. red team execution and benefits
   • Purple teaming
  • Automation and Analyst Engagement
   • Types of automation
   • A 5-step approach to applying automation in the SOC
   • Automating SOC workflows with SOAR
   • Six sigma concepts
   • Gamification of SOC tasks and workflows
   • Optimizing for continuous engagement

گواهینامه‌ی دوره

دوره های مشابه

SOC Management
احسان نیک‌آور

Network & Protocols Fundamentals In Cyber Security

 • از ۲۳ آذر
 • پیشرفته
 • مسیر آبی
تکمیل ظرفیت
درخواست برگزاری