ravin academy blue path
تخصص مسیر آبی

تحلیل‌گر مرکز عملیات امنیت

مرکز عملیات امنیت (SOC) در واقع تیمی از بخش امنیت سازمان است، که وظیفه‌ی نظارت و تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی آن سازمان (به صورت مداوم) را بر عهده دارد. هدف اصلی یک تیم SOC را می‌توان شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به رخدادهای امنیت سایبری با استفاده از ترکیب راهکارهای مبتنی بر فناوری و مجموعه‌ای قدرتمند از فرآیندها دانست. یک مرکز عملیات امنیت اغلب از تعدادی تحلیل‌گر و متخصص امنیت و همچنین از مدیرانی که بر عملیات امنیت نظارت می‌کنند، تشکیل شده است.
«تحلیل‌گر SOC لایه‌ی ۱» یک جایگاه عملیاتی است که نظارت بر رویدادهای امنیتی به صورت درلحظه و بررسی رخدادهای امنیتی مشکوک را بر عهده دارد. به عبارت دیگر شما به عنوان یک تحلیل‌گر لایه‌ی ۱، به طور فعال تهدیدات امنیتی و مخاطرات مربوط به زیرساخت سازمان را رصد خواهید کرد.

Ravin Job mission

از وظایف اصلی این افراد
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • زیرساخت‌های سازمان را با هدف شناسایی رخداد امنیتی به صورت مداوم پایش می‌کند
 • هشدارهای امنیتی را بررسی و ارزیابی می‌کند
 • در صورت نیاز، داده‌ها و مفاهیم لازم برای انتقال رخداد مورد نظر به تحلیل‌گر لایه‌ی 2 را جمع‌آوری و ارایه می‌کند
 • تا حد ممکن به رخدادهای امنیتی پاسخ می‌دهد
 • بر روی سلامت حس‌گرهای امنیتی سازمان و همچنین زیرساخت SIEM، نظارت می‌کند
 • گزارش‌های برنامه‌ریزی شده‌ به صورت دوره‌ای و گزارش‌های موردی درخواست شده را ارایه می‌دهد
 • همکاری نزدیکی با متخصصین لایه‌ی 2 و لایه‌ی 3 در جهت بهبود مستمر خدمات دارد

از شروع تا پایان

علاقه‌مندان امنیت سایبری است تا این افراد با گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی، بتوانند در موقعیت‌های شغلی دل‌خواه خود در داخل یا خارج از کشور مشغول به کار شوند.

 • SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

  SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

 • Build ELK As A SIEM

  Build ELK As A SIEM

 • Network Traffic Analysis

  Network Traffic Analysis

 • Webshell Hunting

  Webshell Hunting

 • Digital Forensic Zero to Hero

  Digital Forensic Zero to Hero

 • Threat Intelligence

  Threat Intelligence

 • Malware Analysis Fundamentals

  Malware Analysis Fundamentals

 • Splunk Fundamentals 2,3

  Splunk Fundamentals 2,3

 • Wazuh

  Wazuh

 • Threat Hunting Using Sysmon

  Threat Hunting Using Sysmon

 • Malware Analysis Professional

  Malware Analysis Professional

 • Active Directory Attacks

  Active Directory Attacks

 • Windows Internals for RedTeaming

  Windows Internals for RedTeaming

 • Threat Hunting & Incident Response

  Threat Hunting & Incident Response

 • Purple Team

  Purple Team

 • SOC Management

  SOC Management